Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske osnovano je u Martu mjesecu 2003. godine sa ciljem da pomogne određenoj kategoriji ljudi koja su do izbijanja ratnih dejstava na prostoru bivše SFRJ, radila i živjela na teritoriji Republike Hrvatske, te su time stekli određena prava koja do sada nisu uspjela ostvariti. Radi se o vrlo ugroženoj kategoriji ljudi koji su ostali bez posla, a u međuvremenu su oboljeli, te se nemogu ponovno zaposliti, a nisu ispunili uslove za penzionisanje.

Udruženje radi na području gradova Banja Luka, Prijedor, Dubica. Kotor Varoš, Doboj, Novi Grad i Prnjavor, sa tendencijom proširenja i na ostale gradove u Republici Srpskoj.

U udruženju volonterski radi četvoro ljudi koji nesebično pokušavaju na sve načine pomoći gore navedenoj kategoriji stanovništva.

Ciljevi udruženja su:


1. obezbjeđuje članovima udruženja razne vidove stručne i druge pomoći i podrške prilikom ostvarivanja njihovih prava u oblasti rada i zapošljavanja, penzionog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, te vraćanja oduzete imovine i imovinskih prava uključujući i stanove i stanarska prava;


2. obezbeđuje članovima udruženja pravnu pomoć u zaštiti njihovih povrijeđenih prava i sloboda iz oblasti rada i zapošljavanja, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja te vraćanja oduzete imovine i imovinskih prava, uključujući i stanove i stanarska prava;


3. vrši uticaj na zakonodavne i izvršne organe vlasti Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske i institucije međunarodne zajednice da se zakonskim i drugim propisima i međunarodnim ugovorima iz oblasti rada i zapošljavanja, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, te vraćanja oduzete imovine i imovinskih prava, uključujući stanove i stanarska prava, obezbjedi ravnopravan položaj članova udruženja sa ostalim građanima Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske prilikom ostvarivanja i korištenja njihovih prava u tim oblastima;

4. obavještava medije odnosno javnost o svim pojavama , koje članove udruženja kao interesnu grupu stavljaju u neravnopravan položaj ili grubo ugrožavaju njihova prava i slobode u oblasti rada i zapošljavanja, penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja, te vraćanja oduzete imovine i imovinskih prava, uključujući stanove i stanarska prava;


5. organizuje humanitarne, kulturne, zabavne, sportske i druge akcije i manifestacije radi uspostavljanja i razvijanja osjećaja solidarnosti, samopouzdanja, zajedništva i drugih vrijednosti među članovima udruženja, kao i između članova udruženja i drugih građana Republike Srpske;


6. obavlja i druge djelatnosti kojima se ostvaruju utvrđeni ciljevi udruženja.