Helping hand concept and international day of peace, support. Helping hand outstretched, isolated arm, salvation. Close up help hand. Two hands, helping arm of a friend, teamwork. Black and white.

Republičko udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske državljana RS-BiH

Udruženje radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske osnovano je u Martu mjesecu 2003. godine sa ciljem da pomogne određenoj kategoriji ljudi koja su do izbijanja ratnih dejstava na prostoru bivše SFRJ...

demo-attachment-78-people

Stručna pomoć

demo-attachment-78-people

Pravna pomoć

demo-attachment-78-people

Saradnja sa medijima

demo-attachment-78-people

Humanitarne akcije

Želite postati čan udruženja?

Članova udruženja

0

Pomoći našem narodu

0

Volontera

0

Humanitarnih akcija

0

NOVOSTI

Budite u toku sa radom i aktivnostima ovog udruženja