212572

Srbi imaju zakonsku mogućnost i moralnu obavezu da spriječe otimanje imovine (VIDEO)

Srbi iz Federacije BiH imaju zakonske mogućnosti i moralnu obavezu da spriječe otimanje svoje imovine i neophodno je da se aktiviraju i onemoguće da njihova djedovina zauvijek bude izgubljena, poručeno je danas sa sastanka u Beogradu posvećenom problemu upisa svojine i rješavanju imovinskih prava Srba u FBiH.

Sa sastanka predstavnika udruženja Srba, njihovih predstavnika u organima lokalnih vlasti u Federaciji i Predstavništva Republike Srpske u Srbiji upućen je poziv svim Srbima koji imaju imovinu u Federaciji i koji su raseljeni da podnesu zahtjeve za povrat imovine.

Predsjednik Odbora za zaštitu Srba u FBiH Đorđe Radanović izjavio je da je od 2018. godine, kada je ovaj problem aktualizovan, podneseno 10.170 imovinskih zahtjeva i naglasio da je veoma važna informacija da Srbi imaju zakonsku mogućnost da vrate svoju imovinu, čak i u onim katastarskim opštinama, gdje je završeno uknjižavanje.

– Važno je da svaki Srbin iz FBiH nadležnom sudu pošalje dopis sa navedenim prebivalištem, brojem telefona i razlog zašto šalje taj dopis, odnosno da navede da podatke šalje da bi oni postupili u skladu sa članom 71 Zakona o zemljišnim knjigama i da bi se ušlo u proceduru isravke greške – rekao je Radanović i dodao da će potreban obrazac biti postavljen na sajtu “Srpska zemlja”, gdje se nalaze i svi ostali potrebni obrasci za pokretanje procedure.

Radanović kaže da se srpska imovina godinama pokušava prisvojiti na razne načine.

– Odnos institucija FBiH o pitanju srpske imovine ne samo da je loš, nego i maliciozan. Njihova želja nije da se ljudi javljaju. Ovo je istina, nije teška riječ. Oni bi najradije da se niko ne javi i da tu zemlju prepišu na vlasništvo opštine u Federaciji – dodao je Radanović.

Iznesen je podatak da su Srbi bili vlasnici 75 odsto lične imovine u opštinama koje su pripadale Federaciji, ali da se nažalost to mijenja i da je sada taj procenat oko 60 odsto.

– Ovaj problem mora biti stavljen u istu ravan sa problemom nas Kosovu, iako mi nismo dio Srbije, ali Srbija se mora pobrinuti oko ovoga – rekao je Gojko Kličković, koordinator za utvđivanje stanja srpske imovine na području FBiH.

Predsjednik Fonda za izbjegla i raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu AP Vojvodine Aleksandar Đedovac poručio je da će ovaj fond i država Srbija nastaviti snažno da podržavaju Srbe, ma gdje da bili, a posebno u FBiH.

Đedovac je naglasio da sva Udruženja moraju da djeluju jedinstveno, a da će se posredstvom predsjednika Srbije i Vlade Republike Srpske povratnici u Federaciji ekonomski osnažiti.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *